CALENDARIO

  1. XORNADA      8 DE OCTUBRO
  2. XORNADA      29 DE OUTUBRO  (CAMBIASE PARA O 5 DE NOVEMBRO)
  3. XORNADA      19 DE NOVEMBRO (CAMBIASE PARA O 26 DE NOVEMBRO)
  4. XORNADA      18 DE FEBREIRO (CAMBIASE PARA O 11 DE FEBREIRO)
  5. XORNADA      17 DE MARZO
  6. XORNADA      7 DE ABRIL
  7. XORNADA      28 DE ABRIL
  8. XORNADA      19 DE MAIO